0,00 zł
0
  • Twój koszyk jest pusty
+48 669 111 153

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fire Family Sp. z o. o. z siedzibą w (ul. Hetmańska 8-10, 58-100 Świdnica)
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@fierfamily.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b) RODO – dane będą przechowywane przez dziesięć lat od daty realizacji umowy, przy czym dane te mogą być przetwarzane jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń,
- marketingowym, przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, Art. 6 ust. 1 lit a), f) RODO, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika lub wycofania zgody.
• odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą firmy świadczące usługi transportowe dla Administratora, którym dane będą przekazane w celu dostawy towaru, w postaci imienia, nazwiska, adresu doręczenia przesyłki, nr telefonu.
• Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.
• posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania*
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO
• podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa*, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może uniemożliwić udzielenie informacji lub realizacji zgłoszenia, zakupu.

Copyright © Grill -kominek.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: